تهران الاستیک

دارای رتبه ۱ انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی

رتبه ۱ ابنیه و ساختمان، رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
برج های آبشار2
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-126-project
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-43-Group-570
0
پروژه تکمیل شده
demo-attachment-134-teamwork
0
سال تاسیس
demo-attachment-125-planning
0
کارفرمایان
demo-attachment-116-diamond
0
گواهینامه ها و افتخارات
پروژه ها
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-44-Group-582
خدمات ما

انجام کلیه امور ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی و پروژه های آب و راه آهن، مقاوم سازی و هرگونه عملیات مربوط به آنها و انجام کلیه خدمات بازرگانی و مشارکت مدنی و انبوه سازی و تعمیر و نگهداری ابنیه و راه ها و سایر خدمات مربوط به ساختمان و راه

demo-attachment-122-opportunity

نقشه کشی

demo-attachment-115-debt

مقاوم سازی

demo-attachment-113-consultant

آب و راه آهن

demo-attachment-130-star

مهندسی

demo-attachment-127-research

انبوه سازی

demo-attachment-133-tea-cup

، تاسیساتی

کارفرمایان و همکاران